Dom

Odprowadzenie wody deszczowej z rynien domowym sposobem

Photo by Ian Talmacs on Unsplash

Zbieranie i odprowadzanie wody deszczowej jest ważnym aspektem dla większości właścicieli nieruchomości. Istnieją różne rozwiązania, które pozwalają na bezpieczne i praktyczne zagospodarowanie deszczówki. Woda może być odprowadzana do kilku głównych miejsc, takich jak:

  • Kanalizacja deszczowa
  • Zbiornik na deszczówkę
  • Grunt - trawnik, ogród lub oczko wodne

Odprowadzenie wody z rynien i dachu. Jak zrobić to poprawnie?

Prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z rynien i rur spustowych jest istotne ze względów praktycznych, bo eliminuje ryzyko zalewania posesji podczas intensywnych opadów. Warto jednak pamiętać, że kwestie odprowadzania wody należy rozwiązać na etapie budowy domu lub przeprowadzając renowację systemu odwodnienia.

Podstawowym elementem odprowadzania wody deszczowej z dachu jest system rynien i rur spustowych. Rynny zbierają wodę opadową z powierzchni dachu i odprowadzają ją do rur spustowych. Następnie woda jest kierowana za pomocą rur drenarskich lub kanalizacji deszczowej do jednego z wcześniej wymienionych miejsc docelowych: kanalizacji, zbiornika na deszczówkę lub bezpośrednio do gruntu.

Na jakiej głębokości odprowadzenie wody z rynien?

Głębokość, na której powinny znajdować się rury odprowadzające wodę deszczową, zależy od kilku czynników, takich jak poziom gruntu, obecność infrastruktury podziemnej oraz cel, do którego woda ma być odprowadzana.

Jeśli woda ma być odprowadzana do kanalizacji deszczowej, rury powinny być ułożone na głębokości wystarczającej do podłączenia ich do systemu kanalizacji. Z kolei, jeśli woda ma być kierowana do zbiornika na deszczówkę lub bezpośrednio do gruntu, rury można ułożyć na mniejszej głębokości, jednak należy zwrócić uwagę na odpowiednie nachylenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dlaczego należy odprowadzać wodę deszczową?

Odprowadzanie wody deszczowej jest ważne z kilku powodów:

  1. Zapobiega zalewaniu posesji podczas każdej ulewy, co może prowadzić do poważnych szkód.
  2. Umożliwia zagospodarowanie deszczówki do celów gospodarczych, takich jak mycie samochodu lub podlewanie ogrodu.
  3. Przyczynia się do ochrony środowiska dzięki zmniejszeniu obciążenia systemów kanalizacyjnych oraz ograniczeniu odpływu nieczystości do cieków wodnych.

Odprowadzenie wody z rynny do kanalizacji

Odprowadzenie wody deszczowej bezpośrednio do kanalizacji jest jednym z najprostszych rozwiązań, jeśli na działce znajduje się już system kanalizacji deszczowej. W tym celu należy podłączyć rury spustowe do systemu kanalizacyjnego, zachowując odpowiednie spadki i zabezpieczenia. To rozwiązanie sprawdza się jednak tylko wtedy, gdy kanalizacja ma wystarczającą przepustowość, aby pomieścić całą wodę opadową.

Odprowadzenie wody do zbiornika na deszczówkę

Coraz większą popularnością cieszy się wykorzystywanie wody deszczowej do różnych celów na posesji. W tym celu można zainstalować zbiornik na deszczówkę, do którego będzie odprowadzana woda z rynien. Zbiorniki te mogą być nadziemne lub podziemne, a ich pojemność należy dobrać do oczekiwanej ilości wody oraz planowanego wykorzystania.

Dzięki zbieraniu deszczówki można znacznie ograniczyć zużycie wody z wodociągu, a co za tym idzie - obniżyć koszty. Deszczówka nadaje się m.in. do mycia samochodu, podlewania ogrodu czy spłukiwania toalety.

Odprowadzenie wody do gruntu - na trawnik i do ogrodu

Popularnym rozwiązaniem jest również odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio na trawnik lub do ogrodu. To proste i tanie rozwiązanie nie wymaga wykonywania dużych inwestycji, a dodatkowo pozwala na nawodnienie roślin wodą opadową. Aby uniknąć zalewania i osadzania się wody w jednym miejscu, należy zadbać o odpowiednie rozłożenie odpływów na całej działce.

Warto także rozważyć stworzenie oczka wodnego lub małego stawu, do którego będzie spływać nadmiar wody deszczowej. Nie tylko urozmaici to krajobraz na posesji, ale także pozwoli na retencję wody i stworzenie małego ekosystemu dla zwierząt.

Niezależnie od wybranego rozwiązania odprowadzania wody deszczowej, ważne jest, aby zaprojektować i wykonać system w sposób przemyślany, zapewniający odpowiedni przepływ wody oraz zapobiegający problemom takim jak zalewanie. Warto skonsultować się ze specjalistą lub skorzystać z pomocy wykwalifikowanych firm, które zapewnią prawidłową realizację systemu odprowadzania wody deszczowej. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort i bezpieczeństwo na posesji, ale także pomogą dbać o środowisko poprzez efektywne gospodarowanie wodą opadową.