Dom

Walcowanie blachy domowym sposobem

Photo by Brian Wangenheim on Unsplash

Walcowanie blach to jedna z podstawowych metod obróbki plastycznej metali. Pozwala na uzyskanie płaskich wyrobów o stałej grubości z blach lub taśm. Jest to proces technologiczny szeroko stosowany w przemyśle, ale możliwy do wykonania również amatorsko w warunkach domowych. Jak zatem samodzielnie wykonać walcowanie blach?

Prosta metoda obróbki blach

Walcowanie blach to stosunkowo prosta technika obróbki plastycznej metalu. Polega na przeciąganiu materiału między obracającymi się walcami, co powoduje zmniejszenie jego grubości i uzyskanie płaskiego kształtu. Aby wykonać walcowanie w warunkach domowych, potrzebne będą proste narzędzia.

Narzędzia do zwijania blach

Podstawowym urządzeniem jest oczywiście para walców. W warunkach domowych można wykonać je np. z rury metalowej lub drewna. Wałki powinny być gładkie i równoległe. Pomocne będą też imadło do mocowania materiału oraz prasa lub młot do rozpłaszczania wsadu.

Walcowanie na gorąco i na zimno

Walcowanie blach grubych wymaga ogrzania materiału. Uzyskuje się wtedy lepszą plastyczność metalu. Jednak zimne walcowanie może być łatwiejsze do wykonania amatorsko.

Którą metodę walcowania wybrać?

Wybór sposobu walcowania zależy od grubości i rodzaju blachy. Cieńsze materiały można zwijać na zimno. Grubsze blachy wymagają nagrzania. Trzeba też uwzględnić właściwości danego metalu.

Gięcie blach w warunkach domowych

Walcowana blacha może być poddana dalszej obróbce plastycznej, np. profilowaniu lub gięciu. Gięcie blach na małą skalę jest możliwe przy użyciu prostych narzędzi.

Gięcie blachy i walcowanie

Zwijanie blach na walcarkach ułatwia późniejsze gięcie na zimno gotowego materiału. Gięcie można wykonać na giętarce zbudowanej samodzielnie lub przy użyciu młota i krawędziaka.

Dobór blachy do drzwi hali

Na przykład przy wykonywaniu drzwi do hali warto wybrać blachę stalową odpowiedniej grubości. Ułatwi to późniejsze gięcie i montaż.

Materiały do walcowania

Walcowaniu mogą być poddane różne metale, np. stale konstrukcyjne, aluminium czy miedź. Ważny jest dobór odpowiednich parametrów procesu.

Budowa prostej giętarki

Aby samodzielnie wykonać gięcie blach, można zbudować prostą giętarkę. Wymaga to niewielkich nakładów i podstawowych umiejętności.

Uwagi do wykonania giętarki

Konstrukcja giętarki powinna zapewniać precyzyjne ustawienie materiału i siły docisku. Ważne są też wytrzymałość i sztywność ramy urządzenia.

Podsumowanie

Walcowanie i gięcie to podstawowe techniki obróbki plastycznej blach. Przy odrobinie wprawy i wyposażeniu możliwe jest wykonanie tych procesów na małą skalę w warunkach domowych. Pozwalają one kształtować blachy na potrzeby różnych projektów oraz elementów konstrukcyjnych.