Porady

Czyszczenie instalacji CO domowym sposobem

Photo by Sigmund on Unsplash

Dbanie o instalację centralnego ogrzewania to kluczowy element utrzymania efektywnego i niezawodnego systemu grzewczego w Twoim domu. Osad, korozja i zabrudzenia mogą poważnie obniżyć wydajność grzewczą, prowadząc do wyższych rachunków za ogrzewanie i skrócenia żywotności elementów instalacji. Jeśli zauważysz spadek efektywności ogrzewania, dziwne odgłosy lub zauważalne zanieczyszczenia wody, nadszedł czas na dokładne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania. W tym artykule dowiesz się, jak bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić to zadanie we własnym zakresie.

Jak wypłukać instalację C.O.?

Pierwszym krokiem do uzyskania czystej i wydajnej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) jest jej gruntowne wypłukanie. Proces ten pozwala usunąć luźne osady i zanieczyszczenia, które mogą krążyć wewnątrz rur i elementów systemu, takich jak zawory, pompy i grzejniki. Należy pamiętać, że płukanie instalacji nie usuwa twardych osadów, takich jak kamień kotłowy, który wymaga bardziej zaawansowanych technik czyszczenia.

Co się dzieje wewnątrz instalacji grzewczych?

Instalacje centralnego ogrzewania są narażone na szereg procesów chemicznych i fizycznych, które prowadzą do powstawania osadów i korozji. Niska jakość wody, obecność tlenu i zanieczyszczeń, a także zużywanie się materiałów konstrukcyjnych, takich jak stal, wszystko to przyczynia się do powstawania kamienia kotłowego, rdzy i innych zanieczyszczeń, które mogą zablokować przepływ wody i obniżyć wydajność systemu grzewczego. Woda krążąca w instalacji może również powodować erozję elementów wykonanych z mniej odpornych na korozję tworzyw sztucznych.

Płukanie instalacji co krok po kroku

Proces płukania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje kilka kluczowych kroków:

  1. Odłącz system od źródła ciepła (kotła lub pieca) i opróżnij instalację z wody.
  2. Podłącz rurkę giętką do najniższego punktu w instalacji (np. zaworu spustowego) i umieść drugi koniec rurki w naczyniu wzbiorczym.
  3. Otwórz zawór spustowy i pozwól, aby woda swobodnie wypłynęła z instalacji do naczynia.
  4. Po całkowitym opróżnieniu systemu, napełnij go świeżą wodą, upewniając się, że wszystkie grzejniki i sekcje rur są wypełnione.
  5. Ponownie opróżnij instalację, powtarzając kroki 3 i 4 kilkukrotnie, aż woda wypływająca z systemu będzie czysta i przezroczysta.

Płukanie instalacji co cennik

Koszt płukania instalacji centralnego ogrzewania może różnić się w zależności od regionu i wybranej firmy. Średnio należy się liczyć z wydatkiem od 200 do 500 złotych za profesjonalne przeprowadzenie tego procesu. Warto jednak pamiętać, że regularne płukanie instalacji może znacznie przedłużyć jej żywotność i zapobiec kosztownym awariom w przyszłości.

Jak czyścić i zabezpieczać domowe systemy c.o.

Oprócz płukania, istnieją również inne metody czyszczenia i zabezpieczania instalacji centralnego ogrzewania. Jednym z nich jest chemiczne czyszczenie, które polega na wprowadzeniu specjalnych środków chemicznych do systemu w celu rozpuszczania i usuwania osadów. Inną metodą jest montaż filtrów magnetycznych, które wyłapują cząsteczki rdzy i innych zanieczyszczeń metalicznych. Zabezpieczenie instalacji za pomocą inhibitorów korozji również pomaga chronić elementy systemu przed uszkodzeniami.

Czyszczenie - preparatem SUPER- DS (lub DS-15)

Jednym z popularnych środków chemicznych stosowanych do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania jest preparat SUPER-DS lub DS-15. Są to żrące substancje zawierające kwasy, których zadaniem jest rozpuszczanie i usuwanie osadów, takich jak kamień kotłowy, oraz neutralizowanie rdzy. Należy jednak zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tych preparatów ze względu na ich agresywny charakter i potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania i postępowania.

Płukanie i czyszczenie instalacji CO

Regularne płukanie i czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania jest kluczowe dla utrzymania jej wydajności i długiej żywotności. W zależności od stanu systemu i stopnia zanieczyszczenia, proces ten należy przeprowadzać co 2-5 lat. Kompleksowe czyszczenie chemiczne powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców, posiadających wiedzę i odpowiedni sprzęt. W przypadku instalacji mocno zanieczyszczonych może być konieczne wielokrotne płukanie i czyszczenie w celu uzyskania zadowalających rezultatów.

Czyszczenie instalacji CO montowanej w domach lub w mieszkaniach

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania jest niezbędne zarówno w przypadku nowych, jak i starszych systemów. W nowych instalacjach może gromadzić się zabrudzenia pochodzące z procesu montażu, takie jak opiłki metalu, resztki spawalnicze czy kurz. Natomiast w starych systemach z czasem gromadzą się osady mineralne, rdza i inne zanieczyszczenia wynikające z długotrwałej eksploatacji. Regularnie przeprowadzane płukanie i czyszczenie zapobiega pogorszeniu się jakości wody, zmniejsza ryzyko korozji i przedłuża żywotność elementów instalacji.

Jak czyścić układ centralnego ogrzewania?

Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania powinno przebiegać w następujący sposób:

  1. Opróżnij system z wody.
  2. Dodaj odpowiedni środek chemiczny (np. preparat SUPER-DS lub DS-15) do instalacji zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Napełnij ponownie instalację świeżą wodą i uruchom pompę obiegową, aby środek chemiczny krążył w systemie przez określony czas.
  4. Spuść zanieczyszczoną wodę i dokładnie wypłucz instalację czystą wodą, aż do całkowitego usunięcia środków chemicznych.
  5. Opcjonalnie, możesz dodać inhibitor korozji w celu zabezpieczenia elementów instalacji przed dalszym uszkodzeniem.

Przeczytaj również

Bindowanie domowym sposobem