Porady

Jak prześwietlić jajko domowym sposobem

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Prześwietlanie jaj to ważny element hodowli drobiu. Pozwala na kontrolę rozwoju zarodka i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości jeszcze przed wylęgiem. Dzięki temu można wyeliminować jaja martwe lub niezapłodnione, co zwiększa szanse na sukces wylęgu. Przyjrzyjmy się więc, jak przeprowadzić prześwietlanie jaj w domowych warunkach.

Prześwietlanie jaj lęgowych

Kluczowe jest, aby prześwietlać jajka regularnie w trakcie inkubacji. Pozwoli to kontrolować prawidłowy rozwój zarodka oraz wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Dlaczego ważne jest przeglądanie jaj w czasie inkubacji?

Regularne przeglądanie jaj w inkubatorze pozwala na bieżąco monitorować rozwój zarodków. Dzięki temu można na wczesnym etapie wyeliminować jaja martwe lub niezapłodnione. Pozwoli to zaoszczędzić miejsce w inkubatorze oraz zwiększy szanse na sukces wylęgu pozostałych jajek.

Prześwietlanie jajek przed inkubacją

Przed umieszczeniem jaj w inkubatorze warto je prześwietlić, aby wyeliminować te niezapłodnione. Pomoże to zaoszczędzić miejsce i energię. Prześwietlanie wykonujemy owoskopem lub własnym urządzeniem z lampą.

Pierwsze prześwietlanie jaj

Pierwsze prześwietlenie jaj należy wykonać po upływie 4-7 dni od rozpoczęcia inkubacji. Pozwoli to sprawdzić czy w jajkach rozwijają się zarodki i czy nie ma jaj martwych. Widoczny powinien być zaczątek ciemnej plamki zarodka.

Następne i kolejne prześwietlania jajek owoskopem

Kolejne prześwietlania jaj w inkubatorze wykonujemy co 4-5 dni. Pozwalają one kontrolować prawidłowy rozwój zarodków - powiększanie się ciemnej plamki lub wyraźnie zarysowanego zarodka.

Jak rozwija się zarodek kurczaka

W trakcie inkubacji obserwujemy rozwój zarodka od niewielkiej ciemnej plamki, przez wyraźnie zarysowany zarodek, powiększającą się główkę i tułów. W końcowej fazie widać już cały dobrze uformowany kształt kurczaka w jajku.

Co można zobaczyć w jajku podczas jego prześwietlania

Prześwietlanie jajek pozwala zaobserwować komorę powietrzną, żyłkę rozwijającego się zarodka, jego główkę, tułów. Widać również czy zarodek rozwija się prawidłowo. Można wykryć martwe lub niezapłodnione jaja.

PRZEŚWIETLANIE JAJ LĘGOWYCH - Kontrola komory powietrznej jaja

Prześwietlając jaja lęgowe zwracamy uwagę na komorę powietrzną, która powinna być niewielka na początku inkubacji, a pod koniec zajmować całą tępo zakończoną część jaja. Jeśli jest za duża lub za mała może to świadczyć o nieprawidłowościach.

PRZEŚWIETLANIE JAJ SPOŻYWCZY w celu kontroli świeżości

Prześwietlanie pozwala również sprawdzić świeżość jaj konsumpcyjnych. Im mniejsza komora powietrzna, tym świeższe jajo. Duża komora świadczy, że jajo jest starsze.

Regularne prześwietlanie jajek w inkubatorze jest kluczowe, aby kontrolować prawidłowy rozwój zarodków. Pozwala też wyeliminować jaja martwe i niezapłodnione, zwiększając szanse na sukces wylęgu. Warto więc stosować tę prostą, ale skuteczną metodę.

Przeczytaj również

Bindowanie domowym sposobem