Zdrowie

Badanie ph gleby domowym sposobem

Photo by Zoe Schaeffer on Unsplash

Gleba w naszym ogrodzie to podstawa udanych upraw. Od jej składu chemicznego i odczynu pH zależy prawidłowy rozwój roślin i przyswajanie przez nie składników pokarmowych. Jak zbadać pH gleby domowym sposobem i dowiedzieć się, czy mamy glebę kwaśną, obojętną czy zasadową?

Jak zmierzyć odczyn pH gleby w ogrodzie?

Aby sprawdzić pH gleby w ogrodzie, należy pobrać próbki ziemi z kilku miejsc, a następnie zmierzyć odczyn tych próbek. Do pomiaru ph gleby możemy użyć papierków lakmusowych, gotowych zestawów do badania kwasowości gleby lub miernika elektronicznego.

Co oznacza odczyn gleby?

Odczyn gleby to jej pH, czyli wskaźnik kwasowości lub zasadowości podłoża. Im niższy odczyn pH, tym bardziej kwaśna jest gleba. Przy pH 7 mamy glebę obojętną, poniżej - kwaśną, a powyżej - zasadową.

Jak pobrać próbkę gleby do badania?

Aby pobrać próbki gleby do badania pH, należy w kilku miejscach naszego ogrodu wykopać dołki na głębokość ok. 20 cm. Z każdego miejsca pobieramy trochę ziemi i mieszamy, aby uzyskać uśrednioną próbkę podłoża z danego fragmentu ogrodu.

Czy zawsze musimy pobierać próbki gleby do badania pH?

Nie zawsze jest to konieczne. Jeśli jednak zauważymy, że rośliny rosnące obok siebie inaczej się rozwijają lub chorują, warto sprawdzić pH gleby w konkretnych miejscach. Różnice w odczynie ziemi mogą decydować np. o słabym wzroście roślin w jednym rejonie ogrodu.

Jak zmierzyć pH gleby kwasomierzem?

Kwasomierz to gotowy zestaw do badania pH ziemi. Składa się z kolorowych probówek z uniwersalnym papierem wskaźnikowym. Pobraną próbkę gleby mieszamy z wodą destylowaną, a następnie zanurzamy w niej bibułę z probówki. Po kilku minutach porównujemy zabarwienie bibuły ze skalą i odczytujemy wartość pH.

Jak sprawdzić pH gleby domowym sposobem?

Świetnym domowym sposobem na zbadanie pH gleby będzie użycie papieroa lakmusowego. Papierki te zmieniają zabarwienie w zależności od odczynu. Niebieskie - w kwaśnym środowisku, czerwone - w zasadowym. Aby zbadać pH ziemi, mieszamy próbkę gleby z wodą i zanurzamy w niej papierek. Po kilku minutach sprawdzamy jego kolor i porównujemy ze skalą dołączoną do zestawu.

Badanie kwasowości gleby miernikiem elektronicznym

To najdokładniejsza metoda pomiaru pH podłoża. Urządzenie ma czujnik, który po zanurzeniu w zawiesinie ziemi z wodą automatycznie określa odczyn pH i wyświetla go na ekranie pomiarowym. Niektóre mierniki umożliwiają również sprawdzenie zasolenia gleby.

Jak zbadać pH gleby domowym sposobem? Ocet i soda oczyszczona

Bardzo prostym sposobem jest zastosowanie octu jako wskaźnika kwasowości oraz sody oczyszczonej dla sprawdzenia zasadowości. Wsypujemy odrobinę badanej gleby na talerzyk i skrapiamy octem - jeśli zaczyna pienić się, mamy glebę zasadową. Podobnie - syczenie w kontakcie z sodą wskazuje na kwaśny odczyn ziemi.

Większość roślin preferuje lekko kwaśną glebę o pH w zakresie 6-7. Zbyt kwaśne lub zbyt zasadowe podłoże ogranicza dostępność składników odżywczych, co przekłada się na gorszy rozwój roślin. Dlatego regularne badanie pH pozwoli nam kontrolować kwasowość gleby i w razie potrzeby ja regulować poprzez wapnowanie lub zakwaszanie.